دوربین مداربسته

استعلام سیستم نظارت تصویری شعب شرق بانک ملی ایران

Bank Meli

مناقصه گزار: اداره امور شعب شرق تهران بانک ملی ایران
کد پارس نماد: 4027627
استان: تهران
شماره آگهی: 1200003190000030
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/15
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.