دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته شرکت ملی حفاری ایران

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
کد پارس نماد: 4034254
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1100093985002991
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.