دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته بانک سپه

bank sepah

مناقصه گزار: بانک سپه
کد پارس نماد: 4036143
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200001036000618
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.