دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و ذخیره ساز طبق لیست پیوست

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهار محال بختیاری 
کد پارس نماد: 4036910
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200009002000002
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/17
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/17
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.