دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و تجهیزات کابل کشی

سازمان بهزیستی کشور

مناقصه گزار: اداره کل بهزیستی استان زنجان
کد پارس نماد: 4039250
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200003189000014
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.