دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت ملی حفاری ایران

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
کد پارس نماد: 4042549
استان: خوزستان 
شماره آگهی: 1100093985003060
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.