دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته شبکه بهداشت و درمان

بهداشت و درمان کشور

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابرکوه
کد پارس نماد: 4042561
استان: یزد 
شماره آگهی: 1100030741000010
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.