دوربین مداربسته

استعلام خرید، نصب و اجرا دوربین مداربسته و تجهیزات

مناقصه گزار: اداره کل بیمه ایران استان گلستان
کد پارس نماد: 4043153
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200001310000015
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.