دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مناقصه گزار: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
کد پارس نماد: 4046372
استان: تهران
شماره آگهی: 1400/34
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.