دوربین مداربسته

استعلام خرید و راه اندازی پوشش نقاط کور حفاظتی دوربین مداربسته

ertebat zirsakht

مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت
کد پارس نماد: 4046728
استان: گلستان
شماره آگهی: 1100001022002250
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.