دوربین مداربسته

استعلام خرید سرور دوربین مداربسته بانک صنعت و معدن تبریز

مناقصه گزار: بانک صنعت و معدن شعبه شهید شهسواری تبریزی
کد پارس نماد: 4052693
استان: آذربایجان شرقی
شماره آگهی: 1100030007000004
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.