دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته به همراه ملزومات دانشکده کشاورزی مشکین شهر

مناقصه گزار: دانشکده کشاورزی مشکین شهر دانشگاه محقق اردبیلی 
کد پارس نماد: 4052872
استان: اردبیل
شماره آگهی: 1100003852000009
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.