دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و ذخیره ساز اداره کل ثبت اسناد و املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال بختیاری
کد پارس نماد: 4052964
استان: سایر 
شماره آگهی: 1100009002000006
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.