دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته به همراه تجهیزات سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه دو اصفهان
کد پارس نماد: 4031449
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1100091841000004
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.