دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته بیمارستان تامین اجتماعی حکیم جرجانی گرگان

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: بیمارستان تامین اجتماعی حکیم جرجانی گرگان
کد پارس نماد: 4053186
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200091040000056
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.