دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شعب بانک توسعه تعاون استان تهران

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران(شعبه فاطمی)
کد پارس نماد: 4056829
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100001415000064
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.