دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات سیستم حفاظتی اعم از دوربین مداربسته، ذخیره ساز و….

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
کد پارس نماد: 4059125
استان: کرمان
شماره آگهی: 1100001406000221
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.