دوربین مداربسته

استعلام فراخوان خرید تجهیز دوربین مداربسته اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس

مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان
کد پارس نماد: 4059454
استان: کرمان
شماره آگهی: 1400/16 نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.