دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی

olum pezeshki tehran

مناقصه گزار: مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کد پارس نماد: 4060123
استان: تهران
شماره آگهی: 1100090743000020
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.