دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

مناقصه گزار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
کد پارس نماد: 4060547
استان: اصفهان 
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.