دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و ذخیره ساز اداره کل ثبت اسناد و املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهار محال بختیاری
کد پارس نماد: 4065367
استان: سایر 
شماره آگهی: 1100009002000007
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.