دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته اداره کل تامین اجتماعی چهار محال و بختیاری

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: اداره کل تامین اجتماعی استان چهار محال و بختیاری
کد پارس نماد: 4066722
استان: سایر
شماره آگهی: 1100005427000024
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.