دوربین مداربسته

استعلام 5دستگاه دوربین مداربسته اکسوم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

Furudgah

مناقصه گزار: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(مادر تخصصی)
کد پارس نماد: 4074309
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100001010000332
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.