دوربین مداربسته

استعلام خرید اقلام دوربین مداربسته شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

مناقصه گزار: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
کد پارس نماد: 4074797
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200090260000694
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.