دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت ملی حفاری ایران استان خوزستان

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران استان خوزستان
کد پارس نماد: 4075121
استان: خوزستان 
شماره آگهی: 1100093985003245
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.