دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و تجهیزات بیمارستان دکتر غرضی ملایر

بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان دکتر غرضی ملایر
کد پارس نماد: 4075902
استان: همدان
شماره آگهی: 1100050160000281
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.