دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل بیمه ایران استان گلستان

مناقصه گزار: اداره کل بیمه ایران استان گلستان
کد پارس نماد: 4083016
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200001310000020
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.