دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت ملی حفاری ایران استان خوزستان

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران استان خوزستان
کد پارس نماد: 4083665
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1100093985003305
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.