دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی قم

سازمان کل زندانها

مناقصه گزار: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی قم
کد پارس نماد: 4086743
استان: قم 
شماره آگهی: 1100003134000421
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.