دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت سهامی آب منطقه ای البرز

مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
کد پارس نماد: 4091530
استان: البرز 
شماره آگهی: 1100001416000026
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/05
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.