دوربین مداربسته

استعلام خرید 37ردیف دستگاه دوربین مداربسته شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

مناقصه گزار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
کد پارس نماد: 4093559
استان: اصفهان 
شماره آگهی: 2-77750
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/05
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.