دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته بیمارستان ولایت سرباز (راسک)

بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان ولایت سرباز (راسک)
کد پارس نماد: 4104929
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200093313000001
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/08
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.