دوربین مداربسته

استعلام خرید سرور و چشم الکترونیکی دوربین مداربسته جهاد کشاورزی فارس

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
کد پارس نماد: 4112722
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100003107000532
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.