دوربین مداربسته

استعلام خرید تستر دوربین مداربسته شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
کد پارس نماد: 4113767
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100001105002473
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/12
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.