دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
کد پارس نماد: 4113794
استان: خراسان رضوی 
شماره آگهی: 1100000060001001
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/12
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.