دوربین مداربسته

استعلام خرید 32 دستگاه دوربین مداربسته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه

مناقصه گزار: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4133522
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200004075000013
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.