دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته زندان ارومیه

سازمان کل زندانها

مناقصه گزار: زندان ارومیه
کد پارس نماد: 4134482
استان: آذربایجان غربی
شماره آگهی: 1100000385000133
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.