دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته بیمارستان شهدای لنجان

بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان شهدای لنجان
کد پارس نماد: 4137791
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200092107000188
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.