دوربین مداربسته

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی سمنان

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان
کد پارس نماد: 4138496
استان: سمنان 
شماره آگهی: 1100001079000041
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.