دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
کد پارس نماد: 4138558
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100004035000123
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.