دوربین مداربسته

مناقصه خرید سیستم دوربین مداربسته شهرداری کمال شهر

مناقصه گزار: شهرداری کمال شهر
کد پارس نماد: 4142150
استان: البرز
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.