دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی سمنان

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان
کد پارس نماد: 4142725
استان: سمنان
شماره آگهی: 1100001079000042
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.