دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و هارد مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان
کد پارس نماد: 4143316
استان: کردستان 
شماره آگهی: 1100005910000028
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید