دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

olum pezeshki tehran

مناقصه گزار: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
کد پارس نماد: 4143454
استان: تهران
شماره آگهی: 1200030411000051
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.