دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شبکه بهداشت و درمان شهرستان فنوج

بهداشت و درمان کشور

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فنوج
کد پارس نماد: 4145800
استان: سیستان و بلوچستان 
شماره آگهی: 1100093779000030
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.