دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه فنی حرفه ای قزوین

مناقصه گزار: دانشگاه فنی حرفه ای استان قزوین
کد پارس نماد: 4146264
استان: قزوین
شماره آگهی: 1100030039000028
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.