دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
کد پارس نماد: 4148158
استان: فارس 
شماره آگهی: 1200004035000124
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.