دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

وزارت آموزش و پرورش کشور

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4153773
استان: کرمانشاه 
شماره آگهی: 1100003297000031
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.