دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه پیام نور استان فارس

مناقصه گزار: دانشگاه پیام نور استان فارس
کد پارس نماد: 4156734
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100090270000039
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.