دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان

مناقصه گزار: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان
کد پارس نماد: 4160807
استان: سمنان 
شماره آگهی: 1100001079000046
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/26
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/26
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.